POLYAMID
TEFLÓN
PLEXISKLO
TEFLÓN
TEFLÓNOVÉ DOSKY [mm]
Hrúbka Typické rozmery Farba
2 - 30 250 x 250   -   400 x 400 Prírodná / Čierna
TEFLÓNOVÉ TYČE [mm]
Priemer Dĺžka Farba
12 - 40 300 - 390 Prírodná / Čierna
TEFLÓNOVÉ PÁSKY
Hrubka [mm] Šírka[mm] Balenie - kotúč [m]
0,15 12 7,5 - 10
0,10 10 7,5 - 10
0,08 10 7,5 - 10
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA TEFLÓNU
Meraná veličina Jednotka Hodnota
Hustota kg / m-3 2,1
Hranica penosti v ťahu MPa 12
Pretiahnutie % 150
Trvalá tepelná odolnosť °C -70 až +250
Teplota topenia kryštalickej fáze °C 327
Teplota rozkladu °C nad 350
Tepelná vodivosť W (m°C) 0,23
Modul pružnosti v ťahu 400 - 700 12
Nasákavosť % 0
Horlavosť a zápalnosť nehorí